Kamis, 07 Juli 2011

TES KEMAMPUAN VERBAL BAGIAN 1 : PADANAN KATA

TES KEMAMPUAN VERBAL
BAGIAN 1 : PADANAN KATA
PETUNJUK :
    Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 10 masing-masing soal terdiri atas satu kata yang dicetak dengan huruf besar (huruf kapital) diikuti lima kemungkinan jawaban. Pilihlah satu jawaban yang mempunyai arti sama atau paling dekat dengan arti kata yang dicetak dengan huruf kapital dengan cara menghitamkan bulatan sesuai dengan huruf di depan pilihan jawaban yang tepat pada lembar jawaban.

1.    TENDENSI
A.    kesamaan                D. keinginan
B. kemirirngan                E. ketergantungan
C. kecerdasan
2.    ANDAL
A. gesit                        D. cerdas
B. absah                        E. gagah
C. tangguh               
3.    DAMPAK
A. pengaruh                    D. hambatan
B. benturan                    E. masalah
C. berubah
4.    BAKU
A. mentah                    D. standar
B. belum jadi                    E. cadangan
C. piala
5.    MITRA
A. kawan                        D. sahabat
B. lawan                        E. saingan
C. piala
6.    PIALANG
A. Pengembara                D. makelar
B. juara                        E. ahli
C. pelopor
7.    KARAKTERISTIK
A. ciri                            D. jiwa
B. watak                        E. ahklak
C. tabiat   
8.    PREMI
A. asuransi                    D. iuran
B. imbalan                    E. bonus
C. uang hadiah
9.    DAWAI
A. suara                        D. pita
B. kawat                        E. tinta
C. tambang
10.    DISPENSASI
A. persetujuan                D. penyimpangan
B.pengecualian                E. pembebasan
C. perijinan

0 komentar:

Posting Komentar